Info/FAQ

Huggormsbett:

Symtom, 

Efter att ditt djur blivit biten så börjar en svullnad synas, som ökar successivt hela tiden och som ömmar. Du som djurägare kan se hälta och en svullnad. På hund:Om bettet sker i ansiktsområdet är det ytterst sällsynt att hundens andningsvägar svullnar igen, det som sker främst är att din hund kommer i chock. 

Giftet kan orsaka blodkärlsskador, blodtrycksfall, yrsel, slöhet, hjärtrubbningar och medvetslöshet.

 

Vad gör man,

I första hand tar man sig hem i ett lugnt tempo. Bär ditt djur vid möjlighet, det är väldigt viktigt att ditt djur hålls stilla, eftersom giftspridningen påskyndas via muskulär aktivitet! Veterinär ska uppsökas snarast.

 

Behandling,

Eftersom svullnaden efter ett huggormsbett kan göra mycket ont, behandlas smärtan med ett smärtlindrande preparat.

Blodprov tas för att kontrollerar status och de droppbehandlas.

 

Eftervård,

De två första veckorna efter ett ormbett bör hunden undvika motion och träning. Ett återbesök efter två veckor rekommenderas då ett uppföljande blodprov tas. Med tanke på att det kan uppstå senare komplikationer i form av rytmstörningar på hjärtat eller påverkan på inre organ som njurar och lever.

 


Vaccinering:
Vaccinering är viktigt för att förebygga många farliga sjukdomar. Kom ihåg att inget vaccin ger 100% skydd. Ditt djur kan fortfarande insjukna men risken minskar betydligt. Vi rekommenderar att man vaccinerar sitt djur en gång om året. Ev, vartannat år till innekatter. Vid grundvaccinering gäller två vaccinationer med 1 månads mellanrum sedan vid 1 år och så varje år efter det. Djuret skall vara friskt vid vaccineringstillfället för att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig vaccinet. Därför gör vi alltid en hälsokontroll innan vi vaccinerar.

Vad gäller rabies vaccinering så finns det två vaccin, ett som håller i 3 år och ett som varar i 1 år.

 

 

Avmaskning:
Då vi ser en ökad resistensutveckling bland maskarna rekommenderas nu avmaskning endast vid misstanke att ditt djur har mask. För katter som går ute och tar mycket möss kan det dock vara bra att avmaska ca 2 gånger per år. Till valpar rekommenderas en gång vid hemkost och sedan en gång till mellan 6-12 månader. På mycket unga valpar räcker det att man använder ett maskmedel endast mot spolmask. Till exempel Banminth. På dem lite äldre kan man använda ett preparat med bredare spektra. Till exempel Axilur.

 

Då man skall ut och resa med sitt djur är man som djurägare skyldig att ta reda på vad som gäller för respektive land man reser till. Då dvärgbandmasken Echinococcus Multilocularis nyligen påträffats i Sverige måste man avvmaska sitt djur vid inresa till Norge. Något som förut inte behövdes. Man skall då använda ett preparat innehållande Praziquantel eller Epsiprantel (det senare finns att köpa utomlands).

 

 

Resa med sällskapsdjur:

Då du skall ut och resa med ditt djur är det viktigt att du har alla dokument i sin ordning. Inte ens till Danmark kan man ta sitt djur utan att det är vaccinerat mot rabies samt har ett pass.

 

Det är viktigt att du som djurägare kollar upp vad som krävs för det landet ni skall åka till. Det är du som djurägare som har det ansvaret. Djuret behöver ett pass, rabiesvaccination, id-chip och god hälsa. Du kan läsa mer om att resa med sällskapsdjur på www.jorbruksverket.se