Dataskyddspolicy

När du är kund hos på Ronneby Veterinärklinik så registrerar vi personuppgifter om dig. Personuppgifterna behövs för att vi ska kunna ge en god, säker och trygg djurvård samt uppfylla de krav om finns i föreskrifter avseende journalföring, bokföring och sekretess.

Vilka uppgifter sparar och behandlar vi?

Vi sparar följande uppgifter om dig som djurägare:

 • Namn *
 • Adress *
 • Postnummer och postort *
 • Telefonnummer *
 • Mailadress
 • Personnummer
 • I vissa fall företagsnamn och organisationsnummer

Vi sparar följande uppgifter om ditt djur:

 • Namn *
 • Djurart *
 • Ras *
 • Kön *
 • Födelsedatum *
 • Registreringsnummer
 • Id-nummer *
 • Passnummer
 • Försäkringsstatus

Vi registrerar endast uppgifter som du lämnar till oss. Vissa av ovanstående uppgifter är vi tvungna att registrera och spara på grund av rådande lagstiftning (*). När du anlitar oss så samtycker du att vi registrerar och behandlar de uppgifter du lämnar till oss.

Hur sparas uppgifterna?

De uppgifter du lämnar sparas i vårt journalsystem. Dessa uppgifter är det bara vi som har tillgång till. Vi sparar även vissa uppgifter i pappersform (t ex journalkopior, kopior av intyg etc). En del uppgifter som vi får till oss i form av mail (t ex journalkopior, remissvar, provsvar) sparas även på vår server.

Vad används uppgifterna till?

Uppgifterna används för att kunna föra en säker journal där ditt djur kan kopplas till dig som person. Vi behöver personnummer för att kunna skriva ut e-recept. Vissa av uppgifterna krävs för att vi ska kunna uppfylla kraven gällande bokföring.  Mailadress och telefonnummer används för att kunna kommunicera med dig, lämna ev provsvar, skicka ut information om t ex förebyggande vård så som vaccinationspåminnelser.

Hur skyddar vi uppgifterna?

Uppgifterna finns endast lagrade hos oss.  De är skyddade av lösenord i vårt system.

Vi lämnar endast ut uppgifter till tredje part om du har medgivit tillstånd för detta. Vi utgår från att ditt medgivande finns

 • När du själv begär att en journal skall lämnas ut till någon annan
 • Vid remiss till annan veterinär
 • Om annan veterinär begär journalkopia från oss när du besöker denna veterinär
 • Om ditt försäkringsbolag begär in uppgifterna

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Då vår verksamhet omfattas av journallagen åligger det oss att lagra journaluppgifter under minst 5 år efter senast registrerade besök. Enligt bokföringslagen skall uppgifter sparas i minst 7 år efter senast registrerade besök.

Kan du begära att få dina uppgifter raderade?

Det är dina personuppgifter och du kan när som helst be att få ta del av dem, be om rättelse av felaktiga uppgifter eller återkalla medgivandet till att vi lagrar dem i våra system. Du har rätt att få dina uppgifter raderade, med undantag av de uppgifter som vi är tvungna att spara enligt gällande lagstiftning (*). Begäran om att få dina uppgifter raderade behöver du lämna skriftligen och då gör vi det så snart vi kan.

Adress

Rosengatan 15, 372 30  Ronneby

Telefon

Växel:  0457-10101

Öppettider

Måndag-Fredag: 08:00 – 17:00
Lör-Sön: Stängt

Lunchstängt på tisdagar: 13-14

Kontakta oss

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com